Snesen

Snesen

Stora Snesen är en reglerad sjö som på grund av detta har två utlopp, dels västerut via Skålsjön och Siksjön ut i Stor-Flaten men också söderut via Mögsjöån och Ballsen ut till Ballsån och Gönån. Båda dessa utlopp mynnar sedan i Västerdalälven vid Noret i Järna respektive Snöån.

Snesen är en trevlig sjö att åka på.Det finns många öar mellan Lilla Snesen och Stora Snesen.

En fin tur att göra de år det är möjligt är att starta på Snesen, och sedan åka via Skålsjön och Siksjön över till Flaten. Det är lite av en drömtur på drygt fyra mil.

Parkera vid Spelflottviken (P i nedre vänstra hörnet av kartan) så är du vid sjöstranden och kan börja åka direkt.

Passagerna mellan sjöarna görs lämpligtvis vid de prickade markeringarna.

Premiärturer:
2002: 6 november
2001: 15 december


       ©Sture Nordquist 2000-2023