Isteori

Isens tillväxt

Att åka ut på vintern första tur är en upplevelse. Men när kan man börja åka? Vid gynnsam väderlek och svaga vindar kan man räkna med att istillväxten är 0,1 mm/tim och minusgrad. En tumregel är att vid en dygnsmedeltemperatur på -10 grader växer istjockleken med ungefär 2,5 cm per dygnIsens bärighet

När kan vi åka? När isen har har blivit 5 cm (fin och opåverkad kärnis) kan vi räkna med att det bär cirka 100 kg. Det skulle innebära att med två dygn av -10 graders medeltemperatur efter isläggningen kan vi ta en tur på isen.

Men många faktorer spelar in i praktiken är det inget vi kan lita blint på.
Använd ispiken och känn dig för. Då vet du om isen bär eller inte.

       ©Sture Nordquist 2000-2023