Flaten


Flaten är ett sjöområde bestående av Stor- Mellan- och Lissflaten samt Siksjön och St. Håltjärnen.

Nordisk familjebok skriver 1923: "Stora F., belägen 292 m. ö. h. i Leksands socken, Dalarna, har tillsammans med Lilla F. och Mellan-F. en areal af 9 kvkm. och afrinner genom Flatån till Väster-Dalälfven i Järna."

Stenåldersfynd vid Flaten

Flatensjöarna är en av de mest intressanta stenåldersfyndplatserna i Dalarna enligt arkeologerna.

Sjön, som är uppdämd, har varit sänkt till sin ursprungliga nivå under 2003. Detta har gjort det möjligt att finna lämningar efter de stenåldersmänniskor som bodde eller åtminstone hade sina läger där för kanske 6 000- till 7 000 år sedan. Tidigare kände man till ett 20-tal stenåldersboplatser vid Flaten. Efter årets undersökningar har man nu hittat ett 40-tal fyndplatser, varav många kan betecknas som boplatser eller lägerplatser.
De flesta fynden har gjorts i norra delen av sjösystemet. Bland annat har två "pilspetsfabriker" påträffats, platser där någon suttit och tillverkat pilspetsar. Färdiga pilspetsar, halvfabrikat och skärvor vittnar om detta.

Premiärturer

2005-12-17 åkte jag först turen på Flaten detta år. Åkte från Jugabjörnsvik och norrut. Sjön var fortfarnde öppen till stora delar.

2002-11-06 var det premiär på Stor-Flaten. Isen var spegelblank med tunnt lager vatten ovanpå . Vi startade i St. Håltjärn där det fanns ett tunt skikt av snö och fortsatte in i Stor-Flaten. På grund av dimma ville vi inte åkta runt hela sjön då isen blev tunnare mot NV.

Den 12 december 2001 gjorde jag vinterns premiärtur på Flaten. Det blev en tur runt både Stor- Mellan och Liss-Flaten. I sundet upp mot Siksjön var det öppet vatten. Isen var mellan 6-9 cm tjock.

År 2000 var sjön frusen den 27 december men inte tjock nog för skridskoåkning. Sedan kom snön och det blev ingen åkning mer än en provrunda den 15 januari 2001 på stöpis. Men det var inte njutbart så den turen blev kort.

       ©Sture Nordquist 2000-2023