Gänsen

Gänsen

Gänsen är en lätt sjö att komma åt. Man går lämpligen ut på isen vid badplatsen vid södra utloppet. Ta det bara lite försikttig eftersom det är öppet vatten vid utloppet.

Här går det att göra fina turer både i början på vintern men även i slutet då snön stöpt och frusit till is på nytt.

Premiärturen 2004 skedde den 21 november.

Nere i vänstra hörnet på kartan ligger Skräpptjärnen. Eftersom den är liten fryser den tidigt. Första turen vintern 2003-2004 gjordes här den 22 oktober på knappt 4 cm is.

Vintern 2005-2006 skedde vinterns premiärtur på Skräpptjärnen den 18 november på ungefär 4 cm is.       ©Sture Nordquist 2000-2024