Modifiering av skridskobindning

Ett problem jag haft är att jag har tappat mina skridskor flera gånger och då fallit omkull de flesta gångerna. Orsaken till att skridskorna lossnat är att remmen glidit i spännet.
Gångjärn som håller kvar klacken

Remmen spänns bakom gångjärnet
Jag har då funderat på olika sätt att modifiera bindningen på mina Skyllemarks Möja. Samma modifiering borde gå att göra på alla rembindningar.

Jag har bockat ett vanligt gångjärn som man hittar på Järnaffären. Det är bockat så att det passar precis över klacken på pjäxan. Det är sedan avsågat så att det inte ska ligga mot lädret och skava. Det är fastskruvat i plattan med två skruvar med låsmuttrar.

Gångjärnet kommer då att hålla kvar skon vid skridskon även om belastningen på remmen är stor. När skon placerats i hälbindningen viks gångjärnet fram och remmen som ligger mot gångjärnet kommer att hålla det på plats mot klacken.

Denna modifiering gör att jag inte behöver vara rädd för att skridskon ska lossna och det ger en lugnare och mera avspänd åkning.       ©Sture Nordquist 2000-2024